Transport specjalistyczny

Obszarem działalności firmy jest transport specjalistyczny, odnoszący się do płynów specjalnego rodzaju. Jest to taki rodzaj transportu, który służy do przewozu specjalnych i trudnych do przewiezienia substancji. Odbywa się to na nieco innych zasadach, niż to jest ogólnie przyjęte. Dowolną ilość materiałów płynnych dostarczamy na terenie całego kraju.

Transport surowców energetycznych

Transport ropy, gazu ziemnego czy innych podobnych materiałów charakteryzuje się nietypowym podejściem, ponieważ nie może zostać przewieziony w tradycyjny sposób z uwagi na bezpieczeństwo. Do przewozu takich substancji jak ropa, gaz ziemny potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, taki jak naczepy czy cysterny, a wykorzystywany środek transportu zawsze musi być właściwie oznakowany.

Transport substancji niebezpiecznych

Transport płynów złożowych to bardzo wymagająca forma usługi. Są to substancje niebezpieczne, o dużym wpływie na drowie i życie człowieka, dlatego do ich transportu wysyłane są tylko osoby z doświadczeniem w branży. Jesteśmy w stanie wykonać ją w pełni profesjonalnie i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Firma posiada szeroki zakres usług i bardzo dużo doświadczenia w przewozie wyżej wymienionych substancji. Wszystko to odbywa się po wcześniejszych szkoleniach kadry, przygotowujących do podjęcia takich działań na drodze.