TRANS NG SANOK 
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

UWAGA!

Oddział Sanok – zmiana lokalizacji na ulicę Naftową 6

 

Firma transportowa powstała w wyniku zmian restrukturyzacyjnych w branży górnictwa naftowego i gazownictwa, jakie miały miejsce w roku 2001.

   Działalność spółki ukierunkowana jest głównie na obsługę firm związanych z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego działających na terenie trzech województw Polski południowo – wschodniej tj. podkarpackiego, małopolskiego  i  lubelskiego. Górnictwo naftowe z uwagi na rozległy teren działania zawsze potrzebowało sprawnie działającego transportu mogącego w każdych warunkach pogodowych szybko i bezpiecznie dostarczyć ludzi i sprzęt w każde miejsce, gdzie były lub są prowadzone prace związane z zagospodarowywaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego i gdzie prowadzi się wydobycie tych kopalin ze złoża. Spółka na partnerskich zasadach zabezpiecza te potrzeby.