informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

TRANS NG SANOK Spółka z o.o przetwarza informacje ze źródeł ogólnodostępnych, w tym z Internetu, oraz podanych przez użytkowników tworząc bazy danych o charakterze danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także dyrektywą RODO,
podajemy informację związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TRANS NG SANOK Spółka z o.o. 38-500 Sanok ul.
  Rymanowska 45, KRS: 0000072115, NIP: 6871748294, REGON: 371033710) Telefon/Faks: 13 46 52 300,
  e-mail: poczta@transng.pl.
 2. 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie danych dobrowolnie podanych przez użytkowników lub na
  podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegają na oferowaniu produktów i usług,
  które przyczyniają się do zwiększenia obrotu gospodarczego klientów, realizacji wypoczynku wczasowiczów
  np. podczas urlopu.
 3. 3. ane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji zadań TRANS
  NG SANOK Spółka z o.o. w szczególności przez okres wymagany innymi przepisami prawa.
 4. 4. Dane osobowe wczasowiczów w obszarze działalności turystycznej związane z zapytaniami rezerwacyjnymi
  są przetwarzane przez 1 rok od daty ich pozyskania, po tym czasie są bezpowrotnie usuwane.
 5. 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • – żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • – żądania od Administratora poprawiania danych osobowych,
  • – żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  • – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • – przenoszenia danych osobowych,
  • – wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. 6. Z powyższych praw można skorzystać poprzez zgłoszenie pisemne na adres siedziby lub e-mail:
  poczta@transng.pl.
 7. 7. Administrator nie dokonuje profilowania na podstawie pozyskanych danych osobowych.
 8. 8. Dane przechowywane są na komputerze firmy.
 9. 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
  organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
  przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z
  obowiązującymi przepisami.
 10. 10. Pozyskane dane osobowe służą tylko i wyłącznie do celów realizacji TRANS NG SANOK Spółka z o.o:
  • – realizacja zawartej z Klientem umowy usługi,
  • – kontakt celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na zapytanie,
  • – prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych,
  • – wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji,
  • – oferowanie usług mających przyczynić się do wzrostu sprzedaży Klienta,
 11. 11. Pozyskane dane osobowe nie są przekazywane do wykorzystania podmiotom trzecim.
 12. 12. Dane są pozyskiwane bezpośrednio od użytkowników lub z ogólnodostępnych, publicznych źródeł danych.
 13. 13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.
 14. 14. Na naszych stronach korzystamy z wtyczek takich firm jak Google, Facebook w celach statystycznych.

Działania dotyczące analityki statystycznej stosujemy, aby zapewnić, że nasza strona jest zaprojektowana zgodnie z wymogami i regularnie optymalizowana.

TRANS NG SANOK Spółka z o.o używa plików cookie w celach związanych z logowaniem użytkowników do stref wymagających uwierzytelnienia, do zbierania informacji statystycznych związanych z poziomem oglądalności podstron, do zbierania danych o wydajności stron www.

Użytkownik ma prawo w każdym momencie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, ustawiając ograniczenia co do umieszczania plików cookies. TRANS NG SANOK Spółka z o.o zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcje stron www.

Wszelkie zgormadzone dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane osób fizycznych umożliwiające ich identyfikację są udostępniane wyłącznie za ich zgodą. Dane mogą być udostępnione na podstawie żądania upoważnionego organu państwowego.

Informacje techniczne (min. typ przeglądarki, adres IP, czas) są notowane w logach systemowych serwera, dane te są wykorzystywane jedynie w celach administrowania serwerami i nie są kojarzone z konkretnymi osobami.