wykonanie przebudowy budynku – warsztatu samochodowego wraz ze stacją kontroli pojazdów (wymiana stolarki okiennej wraz z dociepleniem budynku)

TRANS NG SANOK Spółka z o.o.
ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie przebudowy budynku – warsztatu samochodowego wraz ze stacją kontroli pojazdów (wymiana stolarki okiennej wraz z dociepleniem budynku) położonego w Krośnie przy ul. Lotników 2

przetarg jest przedłużony do 05.09.2018

Zakres przebudowy obejmuje:

– wymianę stolarki okiennej stalowej na stolarkę aluminiową Umax=1,1 W/m2K
RAL9006 (od zewnątrz), RAL9002 (od wewnątrz) – szt. 4

– demontaż stropu kasetonowego w pomieszczeniu stacji diagnostycznej i wykonanie nowego stropu w zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych wraz z dociepleniem wełną mineralną o gr. 20cm i wsp. przewodności cieplnej max. 0,036 W/mK oraz folią paroizolacyjną na podkonstrukcji stalowej (ruszt krzyżowy montowany do dziwgarów żelbetowych z profila IPE100 w rozstawie co 2,8m i z profili IPE80 w rozstawie co 1m) STAL S235, malowanych docelowo w systemie epoksydowo-poliuretanowym, dla kategorii korozyjności środowiska C2)

 – wykonanie nowej instalacji oświetlenia w pomieszczeniu stacji diagnostycznej

 – wykonanie zasilania do bram segmentowych

 – likwidację żelbetowej belki nadprożowej

 – wykonanie fundamentu pod bramy segmentowe

 – dociepleniu ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 12cm o wsp. przewodności cieplnej max. 0,032 W/mK

 – dociepleniu części stropodachu styropapą gr. 13cm o wsp. przewodności cieplnej max. 0,036 W/mK

 – wykonanie pokrycia z papy wierzchniej na dachu

 – wykonanie płytki odbojowej przy budynku z kostki brukowej gr. 6cm i szerokości 0,6m

 – wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku

 – prace wykończeniowe i porządkowe

Uwaga: W ramach zakresu robót podstawowych przewidzianych do wykonania należy uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Uwaga! Prace objęte niniejszym postępowaniem będą prowadzone w czynnym obiekcie, w którym zlokalizowana jest stacja diagnostyczna i warsztat samochodowy. Wykonawcy przygotowując ofertę muszą wziąć pod uwagę, że ww. jednostka musi funkcjonować bez przerwy, co będzie mieć wpływ na kolejność i front prac (np. nie będzie można wyłączyć z użytkowania na stałe części istniejącego obiektu koniecznej do realizacji prac, prace będzie można prowadzić okresowo w terminach uzgodnionych wcześniej z dyrekcją firmy), teren prac musi być zabezpieczony ze szczególną starannością i dbałością ze względu na obecność pracowników i klientów znajdujących się w budynku.